Binnen Sportstichting Dol Fijn vinden wij het belangrijk dat er op goede en prettige manier met elkaar omgegaan wordt. We willen een veilige en gezellige omgeving bieden aan iedere deelnemer en begeleider. Daarom is iedere begeleider op de hoogte van de gedragsregels en omgangsregels van onze Sportstichting. Daarnaast zijn onze begeleiders in het bezit van VOG. Ook onze deelnemers zijn op de hoogte van onze omgangsregels.

Gedragsregels begeleiders en omgangsregels deelnemers en begeleiders
In de gedragsregels staat omschreven wat wij van u als begeleider verwachten. De omgangsregels zijn er voor zowel begeleiders als deelnemers.

VOG
Sportstichting Dol fijn heeft een regeling met betrekking tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Begeleiders. Reden hiervoor is dat medewerkers met een justitieel verleden makkelijk weer aan het werk komen bij sportstichtingen en zorginstellingen. Omdat wij met een kwetsbare doelgroep werken willen wij dit graag voorkomen. Daarom vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag van onze begeleiders. Deze hoeft u niet zelf te betalen.