Omgangsregels Sportstichting Dol Fijn – deelnemers en vrijwilligers.

Bij Sportstichting Dol Fijn is iedereen van harte welkom. Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers in een veilige omgeving en sfeer kunnen deelnemen aan alle sporten en activiteiten. Daarom dient iedereen zich aan de onderstaande regels houden.

Voor wie?
Alle vrijwilligers, deelnemers, kinderen, ouders of andere bezoekers horen mee te werken aan de naleving van onze omgangsregels.

Waarom omgangsregels?
Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er steeds meer gevallen van (seksuele) intimidatie aan het licht. Door omgangregels op te stellen proberen wij de kans te verminderen dat iemand bij Sportstichting Dol Fijn in de fout gaat.

Ontoelaatbaar
Je veilig en prettig voelen doe je door iedereen in zijn waarde te laten. En elkaar met respect te behandelen. Dit betekent dat bij Sportstichting Dol Fijn elke vorm van ongelijke behandeling of het hier toe aanzetten, ontoelaatbaar is. Denk hierbij aan pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische en (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen.

Grenzen
Veel grenzen in het contact tussen vrijwilliger en deelnemers zijn niet eenduidig. De één wil even geknuffeld worden als hij of zij troost zoekt. De ander heeft behoefte aan een aai over de bol. En weer een ander vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken. Dat is maar goed ook, want voor velen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om zich te ontwikkelen en op zijn gemak te voelen. Maar er is wel een heel duidelijke grens. Seksuele handelingen en seksuele contacten tussen vrijwilligers en deelnemers van Sportstichting Dol Fijn, zijn absoluut ontoelaatbaar!

 

Onderstaande informatie is ook opgemaakt in onderstaande PDF bestanden.

Omgangsregels Sportstichting Dol Fijn