De rol van de Vertrouwenscontactpersoon.
Sportstichting Dol Fijn wil natuurlijk een veilige stichting zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn sport. Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportstichtingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Dol Fijn willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom Dol Fijn een vertrouwenscontactpersoon heeft aangesteld. Zij is onafhankelijk van Dol- Fijn en objectief. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van Sportstichting Dol fijn?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, begeleider, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de stichting/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Je kunt Regina Jongsma de vertrouwenscontactpersoon van Dol Fijn bereiken via e-mail of telefonisch: 06 42996959
Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Informatie over Gehandicaptensport Nederland en hun vertrouwenspersoon kun je vinden door op onderstaande links te klikken:
www.gehandicaptensport.nl
www.gehandicaptensport.nl/vertrouwenspersoon