Met ingang van 25 juli 2016 is de naam van onze sportstichting veranderd van VDS Dol-Fijn naar Dol Fijn. Hierdoor hebben wij ook een nieuw adres van onze website: www.sportstichtingdolfijn.nl

Tevens zijn de emailadressen op de website ook aangepast. Onder het tabblad bestuur vind u de nieuwe emailadressen.