VDS Dol-Fijn heeft van 11 tot 18 april gecollecteerd voor het Fonds Gehandicpatensport. Dit heeft een bedrag opgeleverd van 1445 euro. Collectanten van harte bedankt voor jullie inzet.