Na 1.5 jaar lang noodgedwongen stil hebben gelegen door Covid, gaan we per 1 spetember onze sporten weer opstarten. Alle deelnemers en vrijwilligers zullen vanaf begin augustus een sportbrief ontvangen van de sport waaraan ze deelnemen. Hierin zal alle informatie vermeld staan over komende sportseizoen.  

 

Het bestuur van Dol Fijn wenst iedereen een hele fijne vakantie toe.